موضوعات: �������� ��������
تعداد عنوان ها: 17
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
محمدعلی زارع؛ عمران مرادلو؛ معصومه عمادی؛ مریم ایران پور
60,000
حسگرهای گازی بر پایه اکسیدهای فلزی نانوساختار
آقای جی. ارنا؛ آقای کمال جانقربان؛ آقای علی میرزائی؛ خانم مریم بنیانی
150,000
حقوق و فضا
آقای لوتا ویکاری؛ آقای سیدمحمد حسینی
150,000
رهیافت حل مساله در فیزیک(جلد اول:مکانیک،نسبیت،الکترومغناطیس)
سیدنی بی.کان؛ وحید ستوده؛ بوریس ای.نادگورنی؛ وحید فلاحی؛ رحیم بهاری قوشچی؛ سپیده افتخاری
180,000
زباله‌های فضایی و سایر تهدیدات فضا
آقای جوزف ان پلتون؛ آقای محسن پناهی؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد
100,000
سنتز ترکیبات آلی
کریستین ویلیز؛ غلامحسین مهدوی نیا؛ مارتین ویلز؛ افسانه علمدار؛ مریم میرزازاده
70,000
شیمی دارویی(ویژه ی رشته های شیمی)
سهیلا قسامی پور؛ الهام برم شوری
70,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد اول)
میکاییل پارکر؛ مسعود جباری؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ زهرا عباسی
200,000
فیزیک اپتوالکترونیک(جلد دوم)
آقای میکایل پارکر؛ آقای مسعود جباری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ خانم زهرا عباسی
300,000
کاربرد عملیات واحد در مهندسی شیمی
دکتر مهدی عزیزی؛ آقای شهرام زارع
300,000
مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال
تاج الدین دریکوند؛ مینا باقرپور فرد
50,000
مهندسی اپتیک با نرم افزار متلب
تینگ چونگ پون؛ دکتر قهرمان سلوکی نژاد؛ تایجن کیم؛ دکتر مسعود جباری
150,000
نانو کامپوزیت های فلزی
آقای احد زارع؛ آقای متین نقی زاده؛ آقای علی کریمیان فرد
70,000