ناشر: �������������� �������� ������������ �������� ������������
تعداد عنوان ها: 76
آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن
آقای معین نبی پور؛ آقای امین نعمتی زاده حقیقی
70,000
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
محمدعلی زارع؛ عمران مرادلو؛ معصومه عمادی؛ مریم ایران پور
60,000
آسیب شناسی 1
سوزان نولن؛ سیروس سروقد؛ هوکسما ؛ نازنین تدین
300,000
آسیب شناسی 2
سوزان نولن؛ سیروس سروقد؛ هوکسما
250,000
آشنایی عملی مهندسین برق با ماشین های الکتریکیAc
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
110,000
آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی(ظرفیت مورد نیاز،سنجش،مقیاس بندی و عوامل موثر در ارتقای آن ها)
فریده کیخسروی؛ سید علی حسینی؛ مهدی نورا؛ قباد حسن پور؛ محمدعلی آذربایجانی؛ هادی کریمی؛ ابوذر عباسی
100,000
اپتیک هندسی تجربه و اندازه گیری
خانم سمیه باقری؛ آقای قهرمان سلوکی نژاد؛ آقای علیرضا کشاورز
70,000
ادب فارسی در ادبیات جهان
آقای صمد میرزاسوزنی
150,000
ارزیابی کیفیت توان در سیستم های قدرت
محمد محمدی؛ مهدی نفر
180,000
ازدواج مهم است
آقای جانیس شاوکروس؛ خانم ژاله رفاهی؛ آقای نصیر داستان
250,000
استفاده از سیال فوق بحرانی در استخراج و تولید نانوذرات
نادیا اسفندیاری؛ سید محمد قریشی
50,000
اصول هوش مصنوعی نوین
خانم زهرا اصغری ورزنه؛ خانم معصومه شریف زاده؛ آقای مزدا معطری
150,000
اکولوژی شهری
آقای ریچارد فورمن؛ آقای محمدرضا رضایی؛ آقای ببراز کریمی
400,000
اندازه گیری پارامترهای ماشین های الکتریکیAc توسط کاردانها
مهدی نفر؛ مسعود جباری؛ روح الله همایون
80,000
بازاریابی الکترونیکی (جلد اول)
جودی استراوس؛ منصور امینی لاری؛ ریموند فراست؛ رویا حسنیان اصفهانی
200,000
برنامه درسی و تربیت شهروند جهانی
عباس قلتاش؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ احمدرضا اوجی نژاد؛ مسلم صالحی؛ حسن میرزایی
60,000
برنامه درسی و تربیت معنوی
احمدرضا اوجی نژاد؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ عباس قلتاش
80,000
تجارت الکترونیکی 1
گری پی.اشنایدر؛ منصور امینی لاری؛ صدف صفوی
350,000
تجارت الکترونیکی 2
گری پی.اشنایدر؛ منصور امینی لاری؛ صدف صفوی
250,000
ترشوندگی
آقای بیژن هنرور؛ آقای علی رحیمی
150,000
تکنیک‌ها و مدل‌های کمی در برنامه‌ریزی شهری
علی‌اصغر عبدالهی؛ علی شمس‌الدینی؛ مسلم قاسمی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه